40W แบบรวมในหนึ่งถนนถนนแสง

40W แบบรวมในหนึ่งถนนถนนแสง
คุยตอนนี้
รายละเอียดสินค้า

สมาร์ทถนนทั้งหมดในหนึ่งอาทิตย์ถนนถนนแสงคุณลักษณะ:

ขั้นสูงดีไซน์ น้ำหนักอ่อน ทันสมัย เรียบง่าย ใช้ดี การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้แสงสว่าง ความปลอดภัย และปราศจากมลภาวะ ประหยัดทรัพยากร และค้ำประกันการใช้ทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน ติดตั้งง่าย สวนสาธารณะ ถนน และพื้นที่อื่น ๆ ของความต้องการแสงสว่างเพิ่มเติมไม่ได้เข้มงวด

Road Smart 

สอบถาม