Add.:9-11/F อาคารบี สวนอุตสาหกรรม 2 Jianyu, Gushu ซีเซียง อัน เซินเจิ้น จีน

โทรศัพท์: 0086-75523281185

โทรสาร: 0 086-75527388192

บริการโทร: 400-800-8526

รหัสไปรษณีย์: 518126

ติดต่อ: นางสาวมิสซีหลิว

อีเมล์:sales2@socreat.com

Skype:socreat2

ม็อบ. / WhatsApp: +8615914079753